USLUGE

Filtracija zraka i vode

 

 

 

 

 

U našoj ponudi možete naći niz proizvoda namenjenih filtraciji vazduha:

 • Filtere za vazduh svih klasa (od G2 do U17);
 • Filtere za molekularnu filtraciju;
 • Kućišta i ramove za filtere;
 • Prečistače vazduha, odprašivače i filtere za gasne turbine.

Proizvodni asortiman za filtraciju tekućin je sledeći:

• Filteri za mikrofiltraciju tečnosti
• Jonske mase i sistemi za poliranje kondenzata
• Pomoćna filtraciona sredstva – adsorberi

Regulacija vlažnosti zraka

 

 

 

 

 

 

Odvlaživači vazduha iz naše ponude nalaze primenu u sledećim oblastima:

 • Adsorbciono odvlaživanje
 • Vlaženje
 • Adijabatsko hlađenje

Validacija i kvalifikacija

 

 

 

 

Naša laboratorija LAB PROVA je rođena kao ideja usled potrebe lokalnog tržišta za laboratorijom koja bi bila u stanju da pruži profesionalnu uslugu validacije čistih soba. Specifične potrebe farmaceutske industrije, kroz godine, prirodno su profilisale naš poslovni pristup, posvećen zadovoljstvu klijenta.

Znanje iz raznovrsnih aplikacija, stečeno iskustvo, istraživanje i razvoj pomogli su nam da uspostavimo jaku saradnju sa vodećim svetskim proizvođačima merne opreme, za široki raspon indistrijskih aplikacija.

Osnovne delatnosti LAB PROVA  su:

LAB PROVA | VALIDACIJA ČISTIH SOBA

Validacija je esencijalni deo Dobre Proizvođačke Prakse – DPP (GMP). Predstavlja element programa osiguranja kvaliteta određenog proizvoda ili procesa. Osnovni principi osiguranja kvaliteta imaju za cilj proizvodnju proizvoda koji odgovaraju svojoj nameni.

Čiste sobe i pripadajuće kotrolisano okruženje imaju ulogu zaštite vazduha od kontaminacije i, ukoliko je potrebno, površine, do nivoa pogodnog za obavljanje aktivnosti osetljivih na kontaminaciju. Kontrola kontaminacije može biti ključna za zaštitu integriteta proizvoda ili procesa kod aplikacija u industrijama kao što su proizvodnja lekova i medicinskih sredstava, zdravstvo, prehrambena industrija, avio industrija i mikroelektronika.

Prateći zahteve EU GMP, U.S. FDA, ISO/TC, PIC/S Guides, WHO | TRS ili zahteva neke druge regulative, validirajte sa nama vaš proces u čistoj sobi!

Mi smo spremni da vam pomognemo u kreiranju odgovarajućeg pristupa, kako bi kompletirali svaki korak ovog procesa, na putu do cilja – uspostaviti poverenje da će gotovi proizvodi dosledno ispunjavati svoje proizvođačke specifikacije.

Naš specijalizovani tim eksperata je spreman da vam asistira na putu do usklađenosti sa GMP-om.

LAB PROVA | KVALIFIKACIJA OPREME

Sva oprema uključena u kritične aktivnosti, kao što je oprema za razvod, distribuciju i filtraciju vazduha, oprema za sterilizaciju, procesna oprema, laboratorijska oprema, termo oprema, itd. treba da bude predmet kvalifikacije.
Njihova odgovarajuća upotreba mora inicijalno da bude kvalifikovana i nakon toga periodično (npr. godišnje) kritični parametri rekvalifikovani.

Tokom više od 10 godina razvoja našeg stručnog poslovanja, kvalifikovali smo širok spektar različite opreme, pritom prolazeći korak po korak kroz svaku fazu kvalifikacije, počevši od asistencije krajnjem korisniku u izradi URS-a, preko dizajna i razvoja VALIDACIONE I KVALIFIKACIONE DOKUMENTACIJE i izvršenja svih aktivnosti, do finalnog odobrenja.

Oprema koja zahteva kvalifikaciju je:

 • Laminarne komore
 • Mikrobiloške sigurnosne komore
 • Komore za razmeravanje
 • Vazdušni tuševi
 • Samostalne ventilatorske jedinice sa filtracijom fazduha
 • Digestori
 • Izolatori
 • Komore za stabilnost
 • Inkubatori
 • Klimatske komore
 • Termostatske komore
 • Frižideri
 • Zamrzivači
 • Zamrzivači sa dubokim zamrzavanjem
 • Parni sterilizatori (autoklavi)
 • Suvi sterilizatori
 • Komore za sterilizaciju etilen oksidom (EtO)
 • Liofilizatori
 • Tuneli za depirogenizaciju
 • Tuneli za pasterizaciju
 • itd

Detaljnije informacije o svim delatnostima laboratorije: http://labprova.rs/sr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *