YENER KALIP je osnovan 1983. godine u Istanbulu. Tvrtka je aktivna na tržištu farmaceutskih alata i trenutno upravlja proizvodnjom i isporukom alata za preše za tablete, rezervnih dijelova za preše za tablete, kompleta za održavanje alata i plastičnih kutija za skladištenje alata.

Od godine osnivanja 1983., YENER KALIP proizvodi svjetska, standardna rješenja koja zadovoljavaju potrebe domaćeg i međunarodnog tržišta realizacijom proizvodnje alata za prešanje tableta, rezervnih dijelova za strojeve za tabletiranje, kompleta za održavanje alata za prešanje i plastičnih kutija za skladištenje alata.

Točno 30 godina radi s proaktivnim mentalitetom koji osigurava prednost u konkurenciji fokusirajući se na zadovoljstvo klijenata, koji je sposoban konkurirati međunarodnim proizvodima i koji kontinuirano i nagrađujući raste svojim poslovnim i financijskim učinkom bez ugrožavanja kvalitete proizvoda i usluge.

Danas, njegova dinamična radna snaga koja odgovara potrebama i zahtjevima klijenata na najbrži i najispravniji način, njegov inovativni pristup i stalna ulaganja u poboljšanje i proširenje, čine temelj 95% turskog tržišnog udjela koji drži. Unutar procesa brzih promjena koje doživljava suvremeno, osim poboljšanja i razvoja kvalitete proizvoda i usluga, ima za cilj održati svoju konkurentsku moć i imati moćnu poziciju na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz razumijevanje konkurentnih cijena.