Aqua Innovation GmbH, sa sjedištem u Rotkreuzu (Švicarska), proizvodi i dizajnira sustave koji koriste UV-C svjetlo za dezinfekciju vode i zraka.

Kako pitka voda postaje sve vrijedniji resurs u cijelom svijetu i sve je više argumenata u korist dezinfekcije vode bez upotrebe kemikalija, sve je veća upotreba UV-C sustava za dezinfekciju vode.

Biodometrijski ispitana serija tvrtke Aqua Innovation prikladna je za korištenje u procesu dezinfekcije pitke vode. Ova metoda omogućuje smanjenje patogenih bakterija do 99,999%.