Od osnivanja 1990. godine u Poznanu, Poljskoj, AFT se bavi problemima regulacije, merenja i upravljanja protoka medijuma u oblasti industrije. Kako se damper ventili najčešće koriste za ove potrebe, oni predstavljaju i glavni proizvod AFT-a.

Damper ventili se koriste za regulaciju ili otvaranje / zatvaranje kod temperatura do 1000°C i pritiska do 500mbar i mogu biti sa pneumatskim, elektroktromotornim i ručnim pogonom u zavisnosti od potreba aplikacija.