TSI

Nakon pripajanja Alnor-a (tokom 1995) i divizije Airflow-a za instrumente (tijkom 2005), TSI kombinuje preko 90 godina iskustva, dugu tradiciju i inovativnost u rješenja za precizna mjerenja u okviru raznovrsnih HVAC aplikacija, usled čega postaje neprikosnoveni lider u dzajnu i proizvodnji mjernih instrumenata za ventilaciju.

Merni Instrumenti za Ventilaciju

MJERNI INSTRUMENTI ZA VENTILACIJU

Kompletna linija TSI mjernih instrumenata za ventilaciju je dizajnirana za precizna i pouzdana merenja širokog spektra kritičnih parametara zraka.
Bezbrižno provedite ispitivanja HVAC sistema sa instumentima jednostavnim za upotrebu, vrhunskih performansi, kao što su instrumenti za mjerenje brzine strujanja zraka, mikromanometri, balometri i instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka radne sredine.

Instrumenti za Merenje Protoka

INSTRUMENTI ZA MJERENJE PROTOKA

Za pola veka koliko TSI proizvodi instrumente za mjerenje protoka, stečena je reputacija lidera na tržištu u dizajnu i prozvodnji. TSI merači protoka i senzori protoka za planove se koriste širom sveta u laboratorijskim i proizvodnim uslovima, ali i kao fiksni, ugrađeni uređaji u okviru određene aplikacije. TSI samostalni mjerači protoka i senzori protoka koji se ugrađuju su optimalni za primjenu kod aplikacija gde su tačnost i pouzdanost ključni faktori.

Uređaji za Monitoring Prašine

UREĐAJI ZA MONITORING PRAŠINE

TSI DustTrak™ II i DRX uređaji za monitoring prašine su svetlosnu godinu ispred drugih. Na primer, DustTrak DRX može simultano da mjeri frakciju mase i veličine – što nijedan drugi uređaj za monitoring prašine na tržištu ne može. Merite PM1, PM2.5, respiratornu, PM10 i TPM veličinu istovremeno bez potrebe za usisom kojim se pred-podešava željena veličina. Kada su u pitanju udoban rad, produktivnost i upravljanje rizicima, ovi uređaji su neprevaziđeni.