Toray

Toray Industries Inc. Japan (Toray) je svjetski lider u proizvodnji membrana. Kompanija ima izvanrednu reputaciju, jer brzo odgovara na potrebe tržišta u širokom spektru primjene od ultra čiste vode (ultra pure) do tretiranja otpadnih voda, uključujući:

• Procesnu vodu (process water) za poluprovodnike, farmaceutsku i industriju energetike;
• Desalinaciju morske ili slane vode za piće i navodnjavanje;
• Tretman komunalnih otpadnih voda za ekološko odlaganje ili ponovnu upotrebu;
• Ponovno dobivanje vrijednog procesnog materijala u procesu proizvodnje hrane.

Proizvodna linija danas obuhvaća široki spektar state-of-the-art kompozitnih poliamid membrana, proizvedenih u ISO 9001 certificiranim objektima.

Počev od 1967. kada se izdvaja divizija ,,Water treatment membranes’’, pa sve do danas TORAY je globalni lider u proizvodnji membrana za:

REVERSNU OSMOZU (RO)

ULTRAFILTRACIJU (UF)

NANOFILTRACIJU (NF)

VIDEO MATERIJAL

Toray, antiscalant brend ,,ROPUR”

.