Graver Technologies

Kompanija Graver Technologies je dio Marmon grupacije, Berkshire Hathaway Company, svjetski poznate asocijacije (http://www.marmon.com) sa 11 različitih proizvodnih sektora i godišnjim promjetom od 7 mlrd US$. Ova kompanija dizajnira, razvija i proizvodi opremu koja omogućava i potpomaže razdvajanje, prečišćavanje i procesnu filtraciju.

Nakon 150 godina rada i postojanja, Graver Technologies je razvio proizvodni asortiman, koji se može podijeliti u četiri različita sektora:

• Filteri za mikrofiltraciju tekućine
• Jonske mase i sistemi za poliranje kondenzata
• Pomoćna filtraciona sredstva – adsorberi
• Filteri za filtraciju komprimitiranog zraka i plinova

Menadžment i sistem kontrole kvaliteta garantiran je sertifikatima ISO 9001, uključujući i 10CFR50 App. B-QAC za nuklearna postrojenja, ASME Section VII, PED 97/23/EC i NSF International. Graver Technologies nudi razne vrste filtera, različitog poroziteta, dimenzija i stupnja filtracije. Neke od njihovih filtera možete pogledati ispod.

• Membranski (PES, PTFE)

• Plisirani (Polipropilen, staklena vlakna)

• Kućišta za filtere