TSI

Nakon pripajanja Alnor-a (tokom 1995) i divizije Airflow-a za instrumente (tijekom 2005), TSI kombinira preko 90 godina iskustva, dugu tradiciju i inovativnost u rješenjima za precizna mjerenja u okviru raznovrsnih HVAC aplikacija, uslijed čega postaje neprikosnoveni lider u dizajnu i proizvodnji mjernih instrumenata za ventilaciju.

Merni Instrumenti za Ventilaciju

MJERNI INSTRUMENTI ZA VENTILACIJU

Kompletna linija TSI mjernih instrumenata za ventilaciju je dizajnirana za precizna i pouzdana mjerenja širokog spektra kritičnih parametara zraka.
Bezbrižno provedite ispitivanja HVAC sistema sa instrumentima jednostavnim za upotrebu, vrhunskih performansi, kao što su instrumenti za mjerenje brzine strujanja zraka, mikromanometri, balometri i instrumenti za mjerenje kvaliteta zraka radne sredine.

 
Instrumenti za Merenje Protoka

INSTRUMENTI ZA MJERENJE PROTOKA

Za pola stoljeća koliko TSI proizvodi instrumente za mjerenje protoka, stečena je reputacija lidera na tržištu u dizajnu i proizvodnji. TSI mjeraći protoka i senzori protoka za planove se koriste širom svijeta u laboratorijskim i proizvodnim uvjetima, ali i kao fiksni, ugrađeni uređaji u okviru određene aplikacije. TSI samostalni mjerači protoka i senzori protoka koji se ugrađuju su optimalni za primjenu kod aplikacija gdje su točnost i pouzdanost ključni faktori.

Uređaji za Monitoring Prašine

UREĐAJI ZA MONITORING PRAŠINE

TSI DustTrak™ II i DRX uređaji za monitoring prašine su svjetlosnu godinu ispred drugih. Na primjer, DustTrak DRX može simultano mjeriti frakciju mase i veličine – što nijedan drugi uređaj za monitoring prašine na tržištu ne može. Merite PM1, PM2.5, respiratornu, PM10 i TPM veličinu istovremeno bez potrebe za usisom kojim se pred-podešava željena veličina. Kada su u pitanju udoban rad, produktivnost i upravljanje rizicima, ovi uređaji su bez konkurentni.