Particle Measuring Systems (PMS)

Particle Measuring Systems (PMS) je izumitelj metodologije brojanja čestica laserskom tehnologijom i najveći proizvođač brojača čestica na svijetu, od 1972. godine neprekidno potvrđujući lidersku poziciju.

Brojači Čestica u Vazduhu

BROJAČI ČESTICA U ZRAKU

Imajući u vidu jedinstvene potrebe svojih korisnika, PMS je dizajnirao raznovrsne instrumente za rad u čistim sobama.
Višenamjenski brojač čestica Lasair® III može  se koristiti i kao dio sistema za monitoring u vidu fiksnog uređaja, i kao mobilni uređaj za rutinski monitoring čiste sobe i certifikaciju, u potpunosti ispunjavajući zahtjeve standarda ISO 14644-1:2015 i ISO 21501-4.
Istinsko mjerenje čestica veličine od 0.1μm je moguće pomoću brojača čestica Lasair® III 110, bazirano na tehnologiji laser-diode.
IsoAir® 310P i Airnet® II brojači čestica su dizajnirani za pouzdano “real-time” korištenje sa integriranom internom vakuum pumpom ili u kombinaciji sa eksternom vakuum instalacijom, dostupni sa različitim komunikacijskim protokolima kao što su Ethernet, Modbus, OPC, WiFi, Analogni 4-20mA za potpunu kompatibilnost sa novim ili postojećim sistemom za monitoring.

Mikrobiološko Uzorkovanje i Obezbeđivanje Sterilnosti

MIKROBIOLOŠKO UZORKOVANJE I OBEZBjEĐIVANJE STERILNOSTI

Inovativni MiniCapt® mobilni mikrobiološki uzorkivač zraka u kombinaciji sa BioCapt® “single-use” mikrobiološkim impaktorom pojednostavljuje mikrobiološko uzorkovanja zraka primjenom suvremenih metoda upravljanja podacima koje štede vrijeme i smanjuju mogućnost greške operatera, i istovremeno minimizirajući pojavu “false positives” rezultata proisteklih iz mikrobioloških aktivnosti u čistim sobama, smanjujući kontaminacije koje proizlaze iz rukovanja petri pločama.
MiniCapt® je također dostupan kao fiksni instrument smješten u kućištu od nehrđajućeg čelika sa HEPA filtriranim ispuhom zraka, i kao takav, idealan je za aseptična okruženja.
BioCapt® mikrobiološki impaktor sa precizno dimenzioniranim prorezima koji obezbjeđuju laminaran tok, povećavajući do maksimuma efikasnost prikupljanja mikroorganizama, kao i biološku efikasnost, je također dostupan kao standardni proizvod izrađen od nehrđajućeg čelika za višekratnu upotrebu.

Facility Monitoring Systems

FACILITY MONITORING SYSTEMS

Sa razvojem platforme FacilityPro® koja ima arhitekturu industrijskog automatiziranog sistema, PMS je otvorio novu eru u smislu pouzdanosti sistema i integriteta podataka.
Obradu podataka vrši procesor dok upravljanje podacima, prikaz i skladištenje vrši softver.
Te dvije glavne komponente sistema (procesor i softver) su dostupne u različitim verzijama, sa velikim brojem inteligentnih funkcija, koje pokrivaju široki spektar mogućeg dizajna sistema i aplikacija.

Brojači Čestica u Tečnostima

BROJAČI ČESTICA U TEKUĆINAMA

Brojač čestica u tekućinama APSS-2000 određuje broj i veličinu čestica u širokom spektru tečnosti ispunjavajući sve važeće Američke i Europske standarde i zahtjeve farmakologije.
U skladu sa USP 788 koji se bavi česticama u injekcijskim rastvorima, APSS-2000 farmaceutski brojač čestica u tekućinama ima funkciju kreiranja recepata koja omogućava adaptiranje na buduće promjene regulative, i njegova mala zapremina uzorka minimizira rasipanje skupog proizvoda.
“User-friendly” softver, SamplerSight Pharma, kreira izvještaje skladno regulativi 21 CFR, Part 11 za elektronske zapise i potpise.