Ellab

Od kasnih 1940-tih, Ellab A/S je vodeći proizvođač kompletnih rješenja za termo validacije u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji i drugim industrijama u kojima termo procesi trebaju biti podržani sa povećanjem sigurnosti, uštedom energije, poboljšanjem kvaliteta, optimizacijom i gdje je esencijalna precizna i sveobuhvatna dokumentacija.

Data Logeri

DATA LOGERI

TrackSense® Pro – ultimativno rješenje u bežičnoj termo validaciji.
Nudeći veliki izbor različitih lako izmjenljivih senzora sa 1, 2 ili 4 kanala, Ellab pruža mogućnost korisniku da izabere senzore za različite namjene, koristeći samo jedan set TrackSense® Pro (TSP) logera. TSP set može  se koristiti za studije temperature, vlažnost, pritisak i provodljivosti. Svi senzori (izuzev quad senzora) su kompatibilni sa Sky opcijom koja obezbjeđuje prijenos podataka u realnom vremenu.
Određeni logeri sa integriranim senzorima su dostupni u verzijama za mjerenje temperature, pritiska i vlage, za različite aplikacije.
Odluku o tome za koji se model opredijeliti je potrebno donijeti na osnovu fizičkih dimenzija i parametara procesa.
Dostizanjem točnosti mjerenja do 0.05 °C, za ovu vrstu opreme Ellab je lider na tržištu.

Žičani Sistemi

ŽIČANI SISTEMI

Novi E-Val Pro omogućuje lakši pristup kontroliranim okruženjima zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini i maloj težini. Interna baterija mu omogućuje rad kao potpuno samostalni uređaj u trajanju do 8 sati ili se može povezati preko LAN/USB.
Fleksibilna konfiguracija mu dozvoljava upravljanje sa 4 do 40 kanala (po modulu), a sistem ima mogućnost proširenja do 120 kanala (pomoću dodatnih modula).
Izmjenljivi slot za senzore može primiti do 12 termo parova. Pored toga dodatno četvoro-kanalni višenamjenski slot za senzore je dostupan za termo parove, 4-20 mA, 0-10 V i relejni ulaz/izlaz.
Sljedljivi i izmjenljivi termo parovi posjeduju pametni USB konektor u koji je svaki termo par posebno uklopljen i zapečaćen. Ugrađena hladna kompenzacija je integrirana u svakom USB konektoru. Svaki konektor ima mogućnost unošenja kalibracijske korekcije, čime se štedi na vremenu i naporu koji je potrebno uložiti kod drugih termoparova kod kojih je potrebna kalibracija prije i poslije izvršenog mjerenja.
Koristeći Ellab-ov T tip termopara sistem obezbjeđuje ±0.10 °C ukupne točnosti.

ValSuite Software

VALSUITE SOFTWARE

ValSuite je sveobuhvatan softver sa moćnim alatima za izvještavanje koji ima sposobnost prikupljanja i prikazuje podatke sa svih Ellab mjernih uređaja, koji se koriste za validaciju. Ovo omogućava korisnicima da kombiniraju logere i termoparove u okviru iste studije.
Softver je razvijen u skladu sa principima GAMP-a i u potpunosti je kompatibilan sa Windows 10, 64 bit.
ValSuite je dostupan u tri verzije:

  • ValSuite
  • ValSuite Plus
  • ValSuite Pro

ValSuite Pro verzija raspolaže svim funkcijama i opcijama izvještavanja koje je Ellab samostalno razvijao kroz godine, potpuno je validiran i u skladu je sa 21 CFR, Part 11. ValSuite Pro verziju softvera isporučujemo sa originalnom Ellab-ovom IQ/OQ dokumentacijom za opremu, lokalnom obukom korisnika i izvođenjem validacije.